Étiquette : Colors

Black & Blue

https://www.youtube.com/watch?v=9hBO_saNIN4 NODACHI : Black & Blue Nodachi en streaming Spotify | Apple

Black

https://www.youtube.com/watch?v=9pxwDXzLu2I NODACHI : Black Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Brown

https://www.youtube.com/watch?v=AIKnkQKdKJI NODACHI : Brown Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

White

https://www.youtube.com/watch?v=Urixngb9tws NODACHI : White Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Yellow

https://www.youtube.com/watch?v=vWyq9gTRu4c NODACHI : Yellow Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Blue

https://www.youtube.com/watch?v=h5cuP-eGVYE NODACHI : Blue Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Green

https://www.youtube.com/watch?v=l1104YynG-U NODACHI : Green Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Red

https://www.youtube.com/watch?v=zJWMioTKQHo NODACHI : Red Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |

Pink

https://www.youtube.com/watch?v=QO7T4pS9AIs NODACHI : Pink Nodachi en streaming Spotify | Apple Music |